Акціонерам та інвесторам

1 . Cтатут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір
Cтатут ПрАТ Дрогобицький хлібокомбінат (завантажити)
2. Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них
Відсутні
3. Положення про кожну філію та кожне представництво товариства
Відсутні
4. Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства
Відсутні
6. Висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства
7. Річна регулярна інформація
9. Документи бухгалтерського обліку
10. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам
11. Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства
12. Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій
15. Повідомлення про особливу інформацію за 2018 рік
16. Загальна інформація річний звіт

2018

2020

2021