Акціонерам та інвесторам (старе)

1 . Cтатут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір

Cтатут ПрАТ Дрогобицький хлібокомбінат (завантажити)

2.Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них

Відсутні

3.Положення про кожну філію та кожне представництво товариства

                                        Відсутні

4.Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства

  •                                              Відсутні

5.Протоколи загальних зборів

6.Висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства

7.Річна регулярна інформація

8.Річна фінансова звітність 2015

2014

2013

2012

2011