Акціонерам та інвесторам

 1. Cтатут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір
 2. Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них
  • Відсутні
 3. Положення про кожну філію та кожне представництво товариства
  • Відсутні
 4. Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства
  • Відсутні
 5. Протоколи загальних зборів
 6. Висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства
 7. Річна регулярна інформація
 8. Річна фінансова звітність
  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

 9. Документи бухгалтерського обліку
  • п.8 Річна фінансова звітність
 10. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам
  • п.8 Річна фінансова звітність
 11. Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства
 12. Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій
 13. Особлива інформація про товариство згідно з вимогами законодавства
 14. Повідомлення про проведення загальних зборів
 15. Повідомлення про проведення загальних зборів 2018